7958 ♂ - Willem Melchers Woltefre

Stambetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Woltefre
Voornamen:Willem Melchers
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:onbekend
Opmerkingen:In 1640 was hij gebruiker van de plaats met stem no.16 te Terhorne, eigendom van Lolke Jelles c.s. Willem M. Woltefre huurde grond en leende geld van de kerk in Terhorne. Later kocht hij de plaats met stem no.4 te Akmarijp, gelegen naast die van Riemer Haentjes Rijpkema, van de erven van Wybe Ubles. In 1653 werd hij nog herbenoemd tot kerkvoogd van Terhorne. Hij overleed omstreeks 1653/54. Zijn schoonzoon Riemer Haentjes Rijpkema trad in februari 1654 namens hem op als curator over weeskinderen van Inte Edes en in mei 1655 als kerkvoogd in Terhorne. [45]
Levensloop:
ca 1580 Geboren
ca 1620 Kind geboren:
3979 - Aukje Willems
Schatting
ca 1653 Overleden
Vorige en volgende generaties:
   
 
Willem Melchers Woltefre


3979 - Aukje Willems
3978 - Riemer Haentjes (Hanckes) Rijpkema

1989 - Tjitske Riemers Rijpkema
   
 
 
Afstammingslijn:
Willem Melchers Woltefre is vader van
3979 - Aukje Willems, moeder van
1989 - Tjitske Riemers Rijpkema, moeder van
994 - Riemer Klazes Rypkema, vader van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home