500 ♂ - Anne Hobbes

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Hobbes
Voornamen:Anne
Vader:1000 - Hobbe Annes
Moeder:1001 - Ymkje Jacobs
Partner:501 - Trijntje Edsgers
Beroep:Smakschipper
Opmerkingen:Vanaf ca 1730 woonde Anne zelfstandig in Terhorne, eerst als huurder van een half huis. In 1738 kocht hij een huis van timmerman Wybe Pieters, bewoond door Tjeerd Greols (Henstra) waar hij ging wonen. Hij werd toen schipper genoemd. In 1741 toen zijn vader was overleden, betrok hij als eigenaar diens huis en bleef hier wonen tot zijn dood. In 1744 telde zijn gezin zes personen, in 1749 zeven, waarvan drie onder twaalf jaar. Hij was toen smakschipper. [45]
Levensloop:
<1691 Geboren
1709 Overig te Terhorne
Lidmaat, dus minstens 18 jaar oud
24-08-1732 Huwelijk te Harlingen met:
501 - Trijntje Edsgers
Van Terhorne
ca 1740 Kind geboren te Terhorne:
250 - Bauke Annes
ca 1764 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
1000 - Hobbe Annes 2000 - Anne Hobbes
2001 - Sjoukje (Sjeuke) Pieters
Anne Hobbes
501 - Trijntje Edsgers

250 - Bauke Annes
251 - Janke Jarigs

125 - Lolkjen Baukes De Jong
1001 - Ymkje Jacobs  
 
 
Afstammingslijn:
Anne Hobbes is vader van
250 - Bauke Annes, vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home