120 ♂ - Hendrik Willem (Philippus) Goudemond

Oudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Goudemond
Voornamen:Hendrik Willem (Philippus)
Vader:240 - Philippus Goudemont
Moeder:241 - Grietie Meinderts
Partner:121 - Grietje Korenmans
Geloof:Hervormd
Beroep:Blauwverwer
Opmerkingen:Kinderen: Philippina, Gerryt, Grietie, Anna, Jan
Levensloop:
02-09-1764 Gedoopt te Leeuwarden (Jacobijnerkerk)
19-11-1785 Ondertrouw te Leeuwarden met:
121 - Grietje Korenmans
van Leeuwarden
04-12-1785 Huwelijk te Leeuwarden (Galileeërkerk) met:
121 - Grietje Korenmans
02-08-1795 Kind geboren te Leeuwarden:
60 - Gerryt Jan Goudemond
24-08-1817 Overig te Joure
Huwelijk met Catrine Samuëls Steener; wedr. v, Grietje Korenmans
24-07-1837 Overleden te Joure
Blauwverver; wednr van Grietje Kornelis; geh. met Catharina Steynder
Adres: huis nr 209
Vorige en volgende generaties:
240 - Philippus Goudemont 480 - Philippus Johannes
481 - Elysabeth Stevens
Hendrik Willem (Philippus) Goudemond
121 - Grietje Korenmans

60 - Gerryt Jan Goudemond
61 - Cornelia Steynder

30 - Hendrik Willem Goudemond
241 - Grietie Meinderts 482 - Meynert Jans
483 - Lysbeth Pyters (Meyners)
 
Afstammingslijn:
Hendrik Willem (Philippus) Goudemond is vader van
60 - Gerryt Jan Goudemond, vader van
30 - Hendrik Willem Goudemond, vader van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home