63706 ♂ - Tyaert Watties

Stamoudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Watties
Voornamen:Tyaert
Vader:127412 - Watthie Hanses
Moeder:127413 - Sydts
Partner:63707 - Eets Arcksdr
Opmerkingen:Hij was eigenaar van de zate met stem no.56 ("Andringa Saete") te Akkrum. In 1550 was hij een rechter van Utingeradeel. In 1563 was hij nog partij bij een proces. Winsemius vermeldt in zijn Chronique van Vrieslant uit 1622 (blz.515) een Tiaerdt Walta, die voorkomt op een lijst van edelen uit Westergo, die zich in 1545 met elkaar verbonden. [45]
Levensloop:
ca 1510 Geboren
ca 1450 Kind geboren:
31853 - Anna Tyaerdts
Vorige en volgende generaties:
127412 - Watthie Hanses 254824 - Hans Hoke-Zoen
254825 - NN Watsedr
Tyaert Watties
63707 - Eets Arcksdr

31853 - Anna Tyaerdts
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda

15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
127413 - Sydts  
 
 
Afstammingslijn:
Tyaert Watties is vader van
31853 - Anna Tyaerdts, moeder van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home