506 ♂ - Marcus Luxwolda

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Luxwolda
Voornamen:Marcus
Vader:1012 - Ynse Sipkes Van Luxwold
Moeder:1013 - Mecke Mirx
Partner:507 - Jancke Everts Ecoma
Geloof:Hervormd
Beroep:Bijzitter en mederechter
Opmerkingen:Kinderen: Merckjen, Dirkjen, Ael, Marcus
Levensloop:
25-11-1708 Gedoopt te Wirdum (Leeuwarderadeel)
30-11-1749 Huwelijk te Oldeboorn (Utingeradeel) met:
507 - Jancke Everts Ecoma
21-10-1753 Kind gedoopt te Oldeboorn (Utingeradeel):
253 - Durkje Marcus Luxwolda
1754 Overig te Oldeboorn
Lidmaat, bijsitter
ca 1757 Overleden te Niet te vinden
Vorige en volgende generaties:
1012 - Ynse Sipkes Van Luxwold 2024 - Sipke Wisses
2025 - Waeb Yntses
Marcus Luxwolda
507 - Jancke Everts Ecoma

253 - Durkje Marcus Luxwolda
252 - Ynze Hendriks Langhout

126 - Hendrik Ynzes Langhout
1013 - Mecke Mirx 2026 - Murk Ottes
2027 - Jetske Taedes
 
Afstammingslijn:
Marcus Luxwolda is vader van
253 - Durkje Marcus Luxwolda, moeder van
126 - Hendrik Ynzes Langhout, vader van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home