127409 ♀ - Adue Bottes

Stamoudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Bottes
Voornamen:Adue
Vader:254818 - Botte Gosses
Moeder:onbekend
Partner:127408 - Wopcke Sjoerds
Opmerkingen:[45]
Levensloop:
ca 1500 Kind geboren:
63704 - Sjoerd Wopkes
Schatting
Vorige en volgende generaties:
254818 - Botte Gosses 509636 - Gosse Montes Schroetsma
 
Adue Bottes
127408 - Wopcke Sjoerds

63704 - Sjoerd Wopkes
63705 - Anna Keimpes Martena

31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
   
 
 
Afstammingslijn:
Adue Bottes is moeder van
63704 - Sjoerd Wopkes, vader van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home