62 ♂ - Jarig Wybes Rijpkema

Oudvader van Yvon Rozijn

Naam:Rijpkema
Voornamen:Jarig Wybes
Vader:124 - Wybe Dirks Rypkema
Moeder:125 - Lolkjen Baukes De Jong
Partner:63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
Geloof:Hervormd
Beroep:Timmerman
Levensloop:
18-01-1803 Geboren te Goïngarijp (Doniawerstal)
20-03-1803 Gedoopt te Terhorne
22-12-1827 Huwelijk te Utingeradeel met:
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
Oud 24 jaar, Geb. te Goïngarijp (Doniawerstal)
05-10-1834 Kind geboren te Oldenboorn (Utingeradeel):
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
13-08-1860 Overleden te Utingeradeel
Oud 57 jaar
Vorige en volgende generaties:
124 - Wybe Dirks Rypkema 248 - Dirk Wijbes
249 - Trijntje Feikes Boonstra
Jarig Wybes Rijpkema
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout

31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
30 - Hendrik Willem Goudemond

15 - Cornelia Goudemond
125 - Lolkjen Baukes De Jong 250 - Bauke Annes
251 - Janke Jarigs
 
Afstammingslijn:
Jarig Wybes Rijpkema is vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home