31852 ♂ - Keimpe Sjoerds Wiarda

Stamoudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Wiarda
Voornamen:Keimpe Sjoerds
Vader:63704 - Sjoerd Wopkes
Moeder:63705 - Anna Keimpes Martena
Partner:31853 - Anna Tyaerdts
Opmerkingen:Grootvader Wopke Sjoerds was in 1558 voogd over Keimpe en zijn broers en zusters. In 1574/76 werd hun aandeel in Douwema sate te Jislum verkocht. In 1578 woonde Keimpe te Akkrum en werd hij aangeslagen voor drie guldens in de personele belastingen. Twee jaren later was de huishouding verplaatst: Keimpe was toen rechter van Garyp. Vanaf 1579 werd hij meer dan eens genoemd als gedeputeerde van Oostergo. Keimpe trouwde (2e) op 02-07-1606 te Leeuwarden met Sas Rommerts Ulenburch, geboren 1549/50, gestorven op 15-03-1634. Zij was een dochter van Rommert Pyters en Anna Hendricksdr. en een tante van Saskia Rombertusdr Ulenburch, de vrouw van Rembrandt Harmensz van Rijn. Keimpe werd op 24-08-1625 te Leeuwarden begraven. Op de zerk is het wapen van Keimpo van Wiarda" te onderscheiden: heraldisch rechts een zwaan, links boven twee sterren en links onder 1 ster. In de kerk van Garyp vindt men nog heden een gedenkraam van Keimpe en zijn tweede vrouw. [45]
Levensloop:
1544 Geboren te Garyp
ca 1575 Kind geboren:
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
Schatting
Vorige en volgende generaties:
63704 - Sjoerd Wopkes 127408 - Wopcke Sjoerds
127409 - Adue Bottes
Keimpe Sjoerds Wiarda
31853 - Anna Tyaerdts

15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
15927 - Liupck (Lipkje) Agricola

7963 - Antje Sjoerds Wiarda
63705 - Anna Keimpes Martena 127410 - Keimpe Martena
 
 
Afstammingslijn:
Keimpe Sjoerds Wiarda is vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home