212 ♂ - Hendrik Luijkassen Van den Berg

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Van den Berg
Voornamen:Hendrik Luijkassen
Vader:424 - Lucas Hendriksen Van den Berg
Moeder:425 - Jannigje Jans
Partner:213 - Gesina Wouters De Groot
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 3-4-1762. Hendrik staat samen met Cors Errissen van Ekeris borg bij de verkoop van "hoffstede, huysinge c.a., boomgaerd 5 morgen 180 roeden wey- en bouwland" in Maartensdijk, door Gerrit van Zypvelt aan Hannis van Bennekom voor f 350.

Genoemd in notariële akte 6-10-1764. Hendrik leent aan zijn buur Cornelis van Ee enkele roerende goederen, waaronder een koperen ketel, een bed met toebehoren, twee melkemmers, een botervloot, vier harken, 27 Delftse schotels, enkele kasten.

Genoemd in notariële akte 12-11-1791. Hendrik staat samen met Aart Janze Sijtveld borg voor de huurschuld van Gerrit Hannisse Gille aan Willem Straalman, ten bedrage van 621 gulden 7 stuivers. Op 12-7-1792 is de schuld voldaan en de akte geroyeerd.
Levensloop:
24-10-1734 Gedoopt te Maartensdijk
17-05-1754 Ondertrouw te Maartensdijk met:
213 - Gesina Wouters De Groot
16-06-1754 Huwelijk te Maartensdijk met:
213 - Gesina Wouters De Groot
Van Maartensdijk
02-01-1757 Kind gedoopt te Maartensdijk:
106 - Lucas Van den Berg
03-04-1762 Overig
Genoemd als borg
06-10-1764 Overig te Utrecht
Leent goederen aan buur
12-11-1791 Overig te Utrecht
Genoemd als borg
11-10-1798 Begraven te Maartensdijk
Weduwnaar van Gezina de Groot
Vorige en volgende generaties:
424 - Lucas Hendriksen Van den Berg  
 
Hendrik Luijkassen Van den Berg
213 - Gesina Wouters De Groot

106 - Lucas Van den Berg
107 - Hilletje Leijen

53 - Willempje Van den Berg
425 - Jannigje Jans  
 
 
Afstammingslijn:
Hendrik Luijkassen Van den Berg is vader van
106 - Lucas Van den Berg, vader van
53 - Willempje Van den Berg, moeder van
26 - Hendrik Mulder, vader van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home