158 ♂ - Jan Groot

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Groot
Voornamen:Jan
Vader:316 - Jan Groot
Moeder:317 - Lijsbet Verhoev
Partner:159 - Antje Streefkerk
Geloof:Gereformeerd
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 18-5-1761: Jan is samen met zijn zwagers Myndert Boelhouwer en Huyg Dageraed de Leeuw als erfgenamen van vader Jan Groot en Lysbet Verhoef, 900 gulden schuldig aan de erven van Elisabeth de Zayer. Deze schuld resteert uit een schuld van 1198 gulden van vader Jan. De schuld zal binnen 1 jaar gerekend vanaf 1 mei 1761 worden afbetaald; als zij iets uit de geërfde boedel van hun vader verkopen moet van de opbrengst de helft worden afgedragen aan de schuldeisers.
Levensloop:
22-12-1720 Gedoopt te 's-Graveland
06-04-1742 Ondertrouw te 's-Graveland met:
159 - Antje Streefkerk
29-04-1742 Huwelijk te 's-Graveland met:
159 - Antje Streefkerk
J.M. Alhier
15-04-1753 Kind gedoopt te 's-Graveland:
79 - Barbera Groot
18-05-1761 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
08-11-1779 Overig te 's Graveland
Genoemd in akte van indemniteit, komend uit Vreeland
30-03-1786 Overig te 's Graveland
Genoemd in akte van indemniteit, vertrokken naar Kortenhoef
26-07-1798 (Mogelijk) Overleden te Kortenhoef
Vorige en volgende generaties:
316 - Jan Groot 632 - Jan Jansz Groot
633 - Trijntje Cornelisse Van de Raa
Jan Groot
159 - Antje Streefkerk

79 - Barbera Groot
78 - Pieter Beets

39 - Jansje Beets
317 - Lijsbet Verhoev  
 
 
Afstammingslijn:
Jan Groot is vader van
79 - Barbera Groot, moeder van
39 - Jansje Beets, moeder van
19 - Petronella Geertruy Keijser, moeder van
9 - Jansje Zahradnik, moeder van
4 - Dirk Antoon Rozijn, vader van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home