1006 ♂ - Bonne Jacobs

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Jacobs
Voornamen:Bonne
Vader:2012 - Jacob Gerrits
Moeder:2013 - Lolkje Annes
Partner:1007 - Janke Hielkes
Geloof:Mennoniet
Beroep:Grootschipper
Opmerkingen:In 1713 woonde hij in een huis, waarvan in 1711 zijn schoonmoeder Jetske Jentjes de enige eigenares en bewoonster was en dat in 1713 was gesplitst: de ene helft was toen van Jetske en de andere van Bonne Jacobs en deze werd ook door hem bewoond. In 1726 gaat de personele goedschatting van Jetske expliciet over aan Bonne Jacobs (3500 Cgl !), waarbij zij na zijn huwelijk de helft van haar huis aan hem en haar dochter afstond. Vanaf 1734 (na haar dood ?) was de splitsing ongedaan gemaakt en was Bonne enig eigenaar en bewoner. Hij woonde hier tot zijn dood. Bonne werd grootschipper, ook wel smakschipper genoemd. In 1722 kocht hij met zijn vrouw een huis in Terhorne van Anne Jacobs (broer ?). In 1723 was hij samen met een andere mennoniete schipper curator over de weeskinderen van Taede Hendriks en Ymkje Jeltes en in 1725 - eveneens na mennoniete eed- curator over de weeskinderen van zijn overleden zuster Geiske en Brugt Jobs. Hij verrichtte transacties als opziener van de mennoniete gemeente in Terhorne en sterkte ook zijn vrouw bij enige transacties van huizen aldaar. In 1733 erfde hij van Lolkje Annes, evenals o.a. Syne Jacobs in Akkrum en de kinderen van Geiske Jacobs en Brugt Jobs. Vanaf 1742 tot het eind van zijn leven bedroeg zijn personele goedschatting 10.000 Cgl. [45]
Levensloop:
ca 1690 Geboren
ca 1712 Huwelijk met:
1007 - Janke Hielkes
ca 1715 Kind geboren:
503 - Lolkje Bonnes
ca 1747 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
2012 - Jacob Gerrits  
 
Bonne Jacobs
1007 - Janke Hielkes

503 - Lolkje Bonnes
502 - Jarig Jans

251 - Janke Jarigs
2013 - Lolkje Annes 4026 - Anne Ubles
4027 - Antje Baukes
 
Afstammingslijn:
Bonne Jacobs is vader van
503 - Lolkje Bonnes, moeder van
251 - Janke Jarigs, moeder van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home