63707 ♀ - Eets Arcksdr

Stamoudovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Arcksdr
Voornamen:Eets
Vader:127414 - Aerck Inties
Moeder:onbekend
Partner:63706 - Tyaert Watties
Opmerkingen:[45]
Levensloop:
ca 1450 Kind geboren:
31853 - Anna Tyaerdts
Vorige en volgende generaties:
127414 - Aerck Inties  
 
Eets Arcksdr
63706 - Tyaert Watties

31853 - Anna Tyaerdts
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda

15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda
   
 
 
Afstammingslijn:
Eets Arcksdr is moeder van
31853 - Anna Tyaerdts, moeder van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home