184 ♂ - Jacobus Ewegh

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Ewegh
Voornamen:Jacobus
Vader:368 - Jacobus Dirksz Ewegh
Moeder:369 - Anna Elders Van den Burg
Partner:185 - Jacoba Vasseur
Geloof:Gereformeerd
Opmerkingen:Notariële akte dd 9-5-1752: Jacobus koopt op een openbare veiling van de erven Johanna Swartepaart weduwe van Hendrik van Halmael een stal, wagenhuis en erf in de Lange Houtstraat aan de noordzijde, tussen Haarlemmerplein en Nieuwe Teertuinen

Notariële akte dd 3-5-1754: Jacobus maakt een testament en laat alles na aan zijn moeder Anna van den Burgh.
Notariële akte dd 9-5-1754. Hetzelfde testament nogmaals opgemaakt.

Notariële akte dd 5-3-1755: Jacobus Ewege koopt van de erven Hans Ewege, weduwnaar van Jannetje Foure, een huis en erf aan de Stadswal bij de Haarlemmerpoort.

Notariële akte dd 24-5-1757. Jacobus koopt van Erven Alida Meijboom echtgenote Gerard Grimmon, wed. Jan Tijman, een huis en erf aan de Passeerder dwarsstraet aan de oostzijde, naast en ten noorden van het huis op de hoek van de Passeerder Dwarsstraet.

Notariële akte dd 25-6-1757. Jacobus en zijn danmalige vrouw Barbara maken een testament en stellen elkaar aan als erfgenaam.

Notariële akte dd 8-8-1759: Jacobus koopt van Grietje Dircks, wed. Coert Heeremans, voor f 410 een huis en erf aan de Tuinstraat, noordzijde, tussen de Prinsengracht en de eerste dwarsstraat, en en ten einde de gemeene Astonnengang.

Notariële akte dd 29-11-1764. Jacobus en Jacoba maken een testament en stellen elkaar aan als erfgenaam.

Notariële akte dd 16-1-1765: Jacobus verkoopt het huis aan de Stadswal bij de Haarlemmerpoort, genaamd het dorp van Zeevenhuijsen, aan Willem Hop.

Notariële akte dd 16-1-1765: Jacobus verkoopt het huis aan de Tuijnstraat, aan Gerritje Kuijper

Notariële akte dd 24-6-1766: Jacobus verkoopt het huis aan de Passeerderdwarsstraat, aan Johannes Reijdon

Notariële akte uit 1776: Jacobus laat op 19-10-1776 de stal, wagenhuis en erf aan de Lange Houtstraat aan de noordzijde, tussen Haarlemmerplein en Nieuwe Teertuinen verkopen, aan Christiaan Nagel. Op 12-11-1776 wordt de koop afgerond door zijn weduwe Jacoba.
Levensloop:
01-11-1713 Gedoopt te Amsterdam (Luth.kerk)
09-05-1752 Overig te Amsterdam
Koopt stal, wagenhuis en erf in de Lange Houtstraat
03-05-1754 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Lange Houtstraat
09-05-1754 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Lange Houtstraat
05-03-1755 Overig te Amsterdam
Koopt huis en erf aan de Stadswal bij de Haarlemmerpoort
30-09-1756 Overig te Amsterdam
Eerder huwelijk met Barbera ter Metelaar. Van A, oud 43 jaar. Geass. moeder Anna van den Burg, niet present
Adres: Houtstraat
24-05-1757 Overig te Amsterdam
Koopt huis aan de Passerderdwarsstraat
25-06-1757 Overig te Amsterdam
Maakt testament samen met Barbera
Adres: Lange Houtstraat
08-08-1759 Overig te Amsterdam
Koopt huis aan de Tuinstraat
25-10-1764 Ondertrouw te Amsterdam met:
185 - Jacoba Vasseur
Van Amsterdam
Adres: Groote Houtstraat
29-11-1764 Overig te Amsterdam
Maakt testament samen met Jacoba Vasseur
Adres: Lange Houtstraat
16-01-1765 Overig te Amsterdam
Verkoopt het huis aan de Tuinstraat
Adres: Lange Houtstraat
16-01-1765 Overig te Amsterdam
Verkoopt het huis aan de Stadswal
24-06-1766 Overig te Amsterdam
Verkoopt het huis aan de Passeerderdwarsstraat
01-03-1767 Kind gedoopt te Amsterdam (WK):
92 - Jacobus Eweg
19-10-1776 Overig te Amsterdam
Verkoopt de stal, wagenhuis en erf in de Lange Houtstraat
Adres: Lange Houtstraat
29-10-1776 Begraven te Amsterdam (KKH)
Adres: Lange Houtstraat
Vorige en volgende generaties:
368 - Jacobus Dirksz Ewegh 736 - Dirk Hendrikse Eewegh
737 - Reijmerig Jacobs
Jacobus Ewegh
185 - Jacoba Vasseur

92 - Jacobus Eweg
93 - Hendrina (Hendrikje, Heintje) Limburg

46 - Jacob Eweg
369 - Anna Elders Van den Burg 738 - Aldert Simons Van den Burg
739 - Geertrui Middeldorp
 
Afstammingslijn:
Jacobus Ewegh is vader van
92 - Jacobus Eweg, vader van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home