2995 ♀ - Annetje Gerrits Reijntjes

Stamovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Reijntjes
Voornamen:Annetje Gerrits
Vader:5990 - Gerrit Jansz
Moeder:5991 - Francijntje Gores
Partner:2994 - Cornelis Jans Fonteijn
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 15-12-1673. Annetje, weduwe van Cornelis Simons Wansbeeck, wordt in het testament van Judith Wittelingx aangesteld als voogd over haar minderjarige zoon Cornelis de Haas.

Genoemd in notariële akte 22-1-1676. Annetje is weduwe van Cornelis Fonteijn, glasschrijver, en maakt een testament ten gunste van haar dochter Margareta en haar vier kleinkinderen Cornelis, Judith, Elisabeth en Francijntje.

Genoemd in notariële akte 17-3-1682. Annetje wordt aangesteld als mede-executeur van het testament van Judith Wittelingx.

Genoemd in notariële akte 26-3-1686. Annetje maakt een testament ten gunste van haar dochter Margareta en haar vier kleinkinderen Cornelis, Judith, Elisabeth en Francijntje.

Genoemd in notariële akte 21-7-1690. Annetje ligt ziek op bed en bevestigt haar vorige testament van 26-3-1686.

Genoemd in notariële akte 4-11-1697. Annetje, "sieck gaende", maakt een nieuw testament. Haar dochter Margaretha Fonteijn, bij wie zij heeft ingewoond en die haar heeft verzorgd, krijgt alle inboedel, huizen, kamers en kelders en de helft van de andere bezittingen. Haar kleinkinderen Lijsbeth en Francijntje krijgen elk 250 gulden en een kwart van de andere helft; Cornelis en Judith krijgen samen een nog kwart. De kinderen van haar dochter Lijsbeth krijgen een achste, en de kinderen van haar andere kleinkind Susanne Dorgeest (dochter van Margaretha) krijgen ook een achtste.

Genoemd in notariële akte 26-8-1704. De erfgenamen van Annetje verkopen het huis aan de Betanienstraat, waar de fontein uithangt, aan Margaretha Fonteijn.
Levensloop:
03-01-1612 Gedoopt te Amsterdam (NoK)
18-08-1638 Ondertrouw te Amsterdam met:
2994 - Cornelis Jans Fonteijn
Van A. Oud 26 j. Geass. vader Gerrit Jans
Adres: Betaenienstraat
05-07-1639 Kind gedoopt te Amsterdam (NK):
1497 - Fransina Fontijn
15-12-1673 Overig te Amsterdam
Genoemd in testament
22-01-1676 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Betaniënstraat
17-03-1682 Overig te Amsterdam
Genoemd in testament
26-03-1686 Overig te Amsterdam
Maakt testament
21-07-1690 Overig te Amsterdam
Bevestigt testament
Adres: Betanienstraat
04-11-1697 Overig te Amsterdam
Maakt nieuw testament
13-02-1699 Begraven te Amsterdam (Wa.K)
Annetie Gerrits Rijntie, wed. v. Cornelis Fontijn
Adres: Ten huijse van haer schoonsoon Heijndrick van der Sluijs op de Zeedijck bij de Stormsteeg
26-08-1704 Postuum te Amsterdam
Erfgenamen verkopen huis
Bijlagen:
Ondertrouw 2994-2995 
Vorige en volgende generaties:
5990 - Gerrit Jansz  
 
Annetje Gerrits Reijntjes
2994 - Cornelis Jans Fonteijn

1497 - Fransina Fontijn
1496 - Cornelis Sijmons Wansbeek

748 - Cornelis Wansbeek
5991 - Francijntje Gores  
 
 
Afstammingslijn:
Annetje Gerrits Reijntjes is moeder van
1497 - Fransina Fontijn, moeder van
748 - Cornelis Wansbeek, vader van
374 - Dirk Wansbeek, vader van
187 - Henderina Wansbeek, moeder van
93 - Hendrina (Hendrikje, Heintje) Limburg, moeder van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home