503 ♀ - Lolkje Bonnes

Oudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Bonnes
Voornamen:Lolkje
Vader:1006 - Bonne Jacobs
Moeder:1007 - Janke Hielkes
Partner:502 - Jarig Jans
Opmerkingen:Haar eerste man Goye Sjoerds woonde vanaf 1739 in Terhorne, in het huis van Lolkje's vader Bonne Jacobs. In 1741 woonde Lolkje hier als weduwe. Na de dood van haar tweede man kwam in 1792 hun dochter Bontje met haar man Sybren Beekes inwonen. In 1794 trad zij nog op als grootmoeder van Trijntje en Anne Baukes, kinderen van haar overleden dochter Janke, bij de autorisatie van hun curatoren Dirk Wybes Rypkema en Pieter Ates. [45]
Levensloop:
ca 1715 Geboren
08-01-1736 Overig te Oldeboorn
Eerste huwelijk met Goye Sjoerds
ca 1743 Huwelijk te Terhorne met:
502 - Jarig Jans
ca 1750 Kind geboren te Terhorne:
251 - Janke Jarigs
ca 1794 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
1006 - Bonne Jacobs 2012 - Jacob Gerrits
2013 - Lolkje Annes
Lolkje Bonnes
502 - Jarig Jans

251 - Janke Jarigs
250 - Bauke Annes

125 - Lolkjen Baukes De Jong
1007 - Janke Hielkes 2014 - Hielke Heeres
2015 - Jetske Jentjes
 
Afstammingslijn:
Lolkje Bonnes is moeder van
251 - Janke Jarigs, moeder van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home