992 ♂ - Pieter Wybes

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Wybes
Voornamen:Pieter
Vader:1984 - Wybe Jelles
Moeder:1985 - Martsen Hessels
Partner:993 - Richtje Everts
Beroep:Meestertimmerman
Opmerkingen:Hij was in Terhorne Meestertimmerman, aanvankelijk samen met zijn broer Gerben Wybes, die in 1720 huisman werd in Terzool, waarna Pieter samenwerkte met zijn zoon Wybe. Hij was in 1698 en 1708 gebruiker van een schotschietend huis met stem no. 12 in Terhorne. In 1704 verkocht hij zijn 1/7 deel in een huis, geerfd van zijn vader aan diens broer Wybren Jelles. In 1710 kocht hij samen met zijn broer Gerben een af tebreken (en te herbouwen?) huis in Terhorne voor 425Cgl en vanaf 1711 waren zij samen eigenaar van twee panden aldaar, waarvan een tot aan zijn dood door hem zelf gebruikt werd. In 1701 werd hij in de personele kohieren nog opgenomen onder degenen, "die niet geven kunnen", maar toen in 1721 zijn oom Wybren Jelles overleed was Wybe een der erfgenamen en vanaf 1722 werd hij in deze kohieren goedgeschat voor 90 Cgl. Hij werd in 1710 lidmaat van de NH gemeente Terhorne en in 1723 werd hij ouderling genoemd. In 1707 was hij samen met schoolmeester Luitze Jochems curator over het weeskind van Albert Jans en Uilke Pieters; in 1725 was hij curator over het kind van Hessel Douwes en Rein Hoytes. Hij overleed in Terhorne ca 1746/47. Personele goedschatting was toen (en sedert 1742) 700Cgl; hij bezat toen vijf huizen in Terhorne met een gezamenlijke huurwaarde van 50 Cgl. [45]
Levensloop:
ca 1665 Geboren te Terhorne
ca 1695 Huwelijk met:
993 - Richtje Everts
ca 1695 Kind geboren te Terhorne:
496 - Wybe Pytters
1710 Overig te Terhorne
Lidmaat te Terhorne
05-11-1722 Overig te Terhorne
Lidmaat te Terhorne, ouderling
24-01-1735 Overig te Terhorne
Ouderling te Terhorne
ca 1739 Overig te Terhorne
Lidmaat (ouderling) te Terhorne
22-01-1744 Overig te Akkrum
Ouderling te Akkrum
ca 1746 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
1984 - Wybe Jelles 3968 - Jelle Wybrens
 
Pieter Wybes
993 - Richtje Everts

496 - Wybe Pytters
497 - Aafke Riemers Rypkema

248 - Dirk Wijbes
1985 - Martsen Hessels  
 
 
Afstammingslijn:
Pieter Wybes is vader van
496 - Wybe Pytters, vader van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home