172 ♂ - Jonas Johannes Groenouw

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Groenouw
Voornamen:Jonas Johannes
Vader:344 - Hendrik Groenouw (Gronau)
Moeder:345 - Anna Van der Tuik (Tuuk)
Partner:173 - Jacobje Roets, Roels
Geloof:NH
Beroep:Zilversmid, goudsmidskecht
Opmerkingen:Kinderen: Michiel, Anna, Johannes

Genoemd 20-2-1821 in notariële akte als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Martje Roets weduwe van Pieter de Waard, bij de verkoop van een pand aan Groot Schavernek in Leeuwarden waar die kinderen voor 1/3 eigenaar van zijn.

Genoemd 31-12-1827 in notariële akte. Jonas' restschuld van f 500 wordt overgedragen van Hendrik Hylkes Schaafsma en Aaltje Hendriks Schaafsma aan Pieter Cats (lid der Staten van Friesland). De schuld ontstond door de aankoop op 5-11-1827 van een huis aan de Bagijnestraat, wijk G nr 40, kennelijk voor f 710.

Genoemd 9-2-1832 in notariële akte. Jonas en Jacobje stellen Leonardus Alma aan als gelastigde om hun huis aan de Bagijnestraat te verkopen.

Genoemd 13-2-1832 in notariële akte. Het huis aan de Bagijnestraat wordt verkocht. Hoogste bieder is Pieter van Houten, timmerman, voor de prijs van f 678. Bij de finale toewijzing op 27-2-1832 wordt het toegewezen aan Pieter Bloembergen Santee en zijn huisvrouw IJbeltje Pieters Rijpstra voor f 802.
Het huis omvat: "een kelderkamer met bedsteed, kast en nis, een woonkelder met deur aan de straat, waarin haardstede met staande en leggende platen, bedsteed, kast en regenwaterbak, voorts een bovenvoorkamer met bedsteed en kast, eene zolder waarbij behoort eene losse trap." De muur ten noorden hoort bij het huis, die ten oosten en westen bij het buurpand. De steeg en plaats zijn in gemeenschappelijk eigendom.

Genoemd 5-4-1832 in notariële akte (kwitantie) samen met Jacobje als schuldeiser; en Pieter Bloembergen Santee en IJbeltje Pieters Rijpstra als schuldenaars. Akte is niet online aanwezig.

Genoemd 4-12-1832 in notariële akte, waarin de schuld van Pieter Bloembergen Santee en IJbeltje Pieters Rijpstra wordt geroyeerd (afbetaald).

Genoemd 4-12-1832 in notariële akte, waarin de schuld aan de erfgenamen van Pieter Cats, groot f 500, wordt geroyeerd (afbetaald).
Levensloop:
22-03-1771 Gedoopt te Leeuwarden
12-08-1796 Overig te Leeuwarden
Kind Michiel gedoopt (voor het huwelijk!)
13-01-1797 Ondertrouw te Leeuwarden met:
173 - Jacobje Roets, Roels
29-01-1797 Huwelijk te Leeuwarden (Westerkerk) met:
173 - Jacobje Roets, Roels
23-04-1798 Kind geboren te Sneek:
86 - Machiel Groenouw
1811 Overig te Leeuwarden
Inschrijving in Registres Civiques
20-02-1821 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
13-10-1824 Overig te Leeuwarden
Ingeschreven als stemgerechtigde
Adres: Wijk E nr 231
05-11-1827 Overig te Leeuwarden
Koopt huis (blijkens notariële akte van 31-12-1827)
Adres: Bagijnestraat wijk G nr 40
31-12-1827 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
09-02-1832 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
13-03-1832 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
05-04-1832 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
04-12-1832 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
04-12-1832 Overig te Leeuwarden
Genoemd in notariële akte
02-01-1839 Overleden te Leeuwarden
Oud 68 jaar
Vorige en volgende generaties:
344 - Hendrik Groenouw (Gronau) 688 - Jonas Van Groenow (Gronou)
689 - Aaltjen Witkamp(s)
Jonas Johannes Groenouw
173 - Jacobje Roets, Roels

86 - Machiel Groenouw
87 - Trijntje Van der Werff

43 - Jakobje Groenouw
345 - Anna Van der Tuik (Tuuk) 690 - Albartus Van der Tuick
691 - Niesje De Vries
 
Afstammingslijn:
Jonas Johannes Groenouw is vader van
86 - Machiel Groenouw, vader van
43 - Jakobje Groenouw, moeder van
21 - Catharina Sikkes De Heij, moeder van
10 - Hendrik Smith, vader van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home