496 ♂ - Wybe Pytters

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Pytters
Voornamen:Wybe
Vader:992 - Pieter Wybes
Moeder:993 - Richtje Everts
Partner:497 - Aafke Riemers Rypkema
Geloof:NH
Beroep:Meestertimmerman
Opmerkingen:In 1722 was hij NH-lidmaat en trouwde hij vermoedelijk in Terhorne. Aanvankelijk was hij meestertimmerman samen met zijn vader. Als zodanig lieten zij verscheidene schuldbekentenissen registreren van boeren en schippers, wellicht wegens geleverde materialen en werk. In 1731 was hij NH-diaken in Terhorne. Vanaf 1748 woonde hij vermoedelijk bij zijn schoonouders in. In 1757 werd de schoorsteen van zijn schoonvader Riemer Clases Rijpkema fiscaal aan Wybe toegerekend, tegelijk met de veestapel. In hetzelfde jaar overleed Wybe's moeder en erfden hij en zijn zuster o.a. zes huizen in Terhorne van haar. Daarna heeft hij, soms met anderen, verscheidene malen land gekocht in of nabij Terhorne, o.a. in 1754 de zate met stem no.27 onder Akmarijp van Jhr. Vegelin van Claerbergen, waar in 1640 Greald Sytzes meier was. (zie kwartierstaat Henstra nr. 128) Toen in 1769 zijn schoonmoeder, toen weduwe, overleed, betrok Wybe's zoon Dirk haar woning en nam deze het boerenbedrijf van Wybe over. Wybe ging een jaar later bij zijn zoon inwonen en overleed ca. 1782/83. [45]
Levensloop:
ca 1695 Geboren te Terhorne
ca 1722 Huwelijk met:
497 - Aafke Riemers Rypkema
03-10-1729 Kind geboren te Terhorne:
248 - Dirk Wijbes
Volgens geboortelepel
1760 Overig te Terhorne
Als lidmaat genoemd
1775 Overig te Terhorne
Als lidmaat genoemd
ca 1782 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
992 - Pieter Wybes 1984 - Wybe Jelles
1985 - Martsen Hessels
Wybe Pytters
497 - Aafke Riemers Rypkema

248 - Dirk Wijbes
249 - Trijntje Feikes Boonstra

124 - Wybe Dirks Rypkema
993 - Richtje Everts  
 
 
Afstammingslijn:
Wybe Pytters is vader van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home