4074 ♂ - Yde Reinstra

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Reinstra
Voornamen:Yde
Vader:8148 - Rein Hylckes
Moeder:onbekend
Partner:4075 - Tiets Foockes
Levensloop:
ca 1640 Geboren
ca 1670 Huwelijk met:
4075 - Tiets Foockes
ca 1674 Kind geboren:
2037 - Antsje Ydes
ca 1716 Overleden te Oldeboorn
Vorige en volgende generaties:
8148 - Rein Hylckes  
 
Yde Reinstra
4075 - Tiets Foockes

2037 - Antsje Ydes
2036 - Hotse (de olde) Tettes

1018 - Tette Hotses
   
 
 
Afstammingslijn:
Yde Reinstra is vader van
2037 - Antsje Ydes, moeder van
1018 - Tette Hotses, vader van
509 - Rixt Tettes, moeder van
254 - Tette Meijnes, vader van
127 - Rigtje Tettes, moeder van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 48

« Toon in overzicht Home