1018 ♂ - Tette Hotses

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Hotses
Voornamen:Tette
Vader:2036 - Hotse (de olde) Tettes
Moeder:2037 - Antsje Ydes
Partner:1019 - Aaltie Tomis Tjeerds
Geloof:Hervormd
Beroep:Huisman
Opmerkingen:Geen doop van kinderen te vinden.
In het Trouwboek van de Hervormde Gemeente van Oldeboorn staat: "Tette Hotses ende Aaltje Tomas, beide van Oldeboren, den 27sten Januari 1715, den 2den Februari en den 9den dito en sijnde na de Middags gecopuleert (= getrouwd)."
Tette was eerst boer te Haskerdijken, later te Oldeboorn, waar Aaltje in 1738 en 1748 als weduwe boerin op boerderij nr.78 was. [47]

Tette Hotses was één van de 14 mannen die op 20 jan. 1729 uit Oldeboorn vertrokken, om met paarden en sleden 128 vaten boter over de dichtgevroren Zuiderzee naar Amsterdam te brengen. Tijdens de heenreis overnachtten zij op het Kampereiland en te Harderwijk. De vierde dag vertrok men uit Amsterdam en men overnachtte te Huizen. Voorbij Harderwijk evenwel bleven Tette Hotses en Tjerk Jochems achter, omdat Tjerks paard niet meer kon lopen. ("De koot is uut het lid.") Omdat er door de harde wind steeds meer water op het ijs kwam moest het tweetal met alleen Tette's paard voor twee sleden verder. Tjerks paard moest achterblijven en Tette wilde het doodsteken, maar Tjerk hield hem tegen. Terwijl de duisternis inviel, kwam het water steeds hoger op het ijs; Tjerk en Tette wilden aan land, maar tussen hen en de wal bevond zich een scheur in het ijs "die wel 40 treed wied was". "Tette zwaaide ineens het peerd met de beide sleden op het diepe water aan en zeide manhaftig tegen Tjerk kom bij mij in de voorste sleed, naar Tjerk was hier traag aan en zeide het kan zien leven niet lukken. Doe gaf Tette Tjerk de zwyp en moest daar wakker met op het peerd slaan, omdat het zoo moe was, en' zoo jaagden zij geweldig op het water aan. en zoo bij het ijs del, zoodat het peerd pas met de kop boven water bleef, en kwamen zoo behouden aan land." De hoofdgroep kon bij de Kuinder alleen met boten aan land komen; de paarden moesten de laatste meters zwemmen. Op 26 jan. 1729 arriveerde de groep weer in Oldeboorn, waar later op die dag Tette Hotses en Tjerk Jochems ook aankwamen. (Uit: een handschrift van Hendrik- Rientzes, die zelf ook meegeweest is.) [47]
Levensloop:
ca 1690 Geboren te Oldeboorn (Utingeradeel)
onbekend Kind gedoopt te Niet te vinden:
509 - Rixt Tettes
Volgens [1] is vader: Tette Hotses
09-02-1715 Huwelijk te Oldeboorn (Utingeradeel) met:
1019 - Aaltie Tomis Tjeerds
ca 1738 Overleden te Oldeboorn (Utingeradeel)
Vorige en volgende generaties:
2036 - Hotse (de olde) Tettes 4072 - Tette Doeckes
4073 - Taeckjen Sybrens
Tette Hotses
1019 - Aaltie Tomis Tjeerds

509 - Rixt Tettes
508 - Meine Hendrix

254 - Tette Meijnes
2037 - Antsje Ydes 4074 - Yde Reinstra
4075 - Tiets Foockes
 
Afstammingslijn:
Tette Hotses is vader van
509 - Rixt Tettes, moeder van
254 - Tette Meijnes, vader van
127 - Rigtje Tettes, moeder van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 1, 47

« Toon in overzicht Home