509640 ♂ - Syds Martena

Edelgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Martena
Voornamen:Syds
Vader:1.019.280 - Doecke Martena
Moeder:1.019.281 - Auck Heemstra
Partner:509641 - Jel Harinxma
Opmerkingen:Hij noemde zichzelf in een oorkonde uit 1482 "Haudlingh te Kornyem" (Cornjum). Hij huwde (1e) met Hylck Camstra, dochter van Peter Camstra en Syds Lausma. [45]

11-8-1451:genoemd bij de zoenlieden.
22-1-1452:zegelde mee een overeenkomst.
13-9-1477:betrokken bij de overeenkomst over de Ee.
16-2-1482:Sithia Mertna als hoofdeling te Cornjum met zijn zonen Doeka en Hessel.
Sytze testeerde in 1482.
Volgens een inscriptie in de kerk van Cornjum was Sytze voor de tweede keer getrouwd met Jitske van Heemstra,overleden 16-9-1467 (blz.196),maar dit was zijn schoonmoeder. [49]
Levensloop:
onbekend Overig
ca 1450 Kind geboren:
254820 - Doecke Martena
Schatting
1489 Overleden
Vorige en volgende generaties:
1.019.280 - Doecke Martena 2.038.560 - Syds Martena
2.038.561 - Rinsck Jarichsdr Jelckema (Metselwier)
Syds Martena
509641 - Jel Harinxma

254820 - Doecke Martena
254821 - Sjouck Kempesdr Unia

127410 - Keimpe Martena
1.019.281 - Auck Heemstra 2.038.562 - Sippe Sydses Tjaerda
2.038.563 - Ansck Poppes Heemstra
 
Afstammingslijn:
Syds Martena is vader van
254820 - Doecke Martena, vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45, 49

« Toon in overzicht Home