3980 ♂ - Eelke Taekes

Stamovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Taekes
Voornamen:Eelke
Vader:7960 - Teake Sjoerds
Moeder:onbekend
Partner:3981 - Lipck Saeckes
Beroep:Meestertimmerman
Opmerkingen:In 1670 was Eelke curator over de vijf weeskinderen van Gerben Sipkes. In 1674 kocht hij bij een openbare verkoping een huis te Akkrum voor 62 Gg 7 St. Hij was meester-timmerman en houtkoper te Akkrum. In 1678 sterkte hij zijn zoons Dirk en Hoite-dan reeds getrouwd en wel met twee zusters- bij de verdeling van de nalatenschap van hun gemeenschappelijke schoonvader Bote Ottes Stania. Hij werd in 1682 als vader en voorstander van zijn minderjarige zoon Sjoerd door Geertje Klazes beschuldigd "in cas van breucken". In 1683 werd tegen hem geprocedeerd wegens opzegging van huur. [45]
In 1651 procedeerde Eelke Teakes, meestertimmerman te Akkrum, mede namens zijn broer en zwager en als erfgenaam van Teake Sjoerds contra Oege Oedzes te Oude Haske over een schuldkwestie, waarbij hij in het gelijk werd gesteld. [45]
Levensloop:
ca 1620 Geboren
Schatting
ca 1650 Kind geboren te Akkrum:
1990 - Dirk Eelkes
ca 1655 Huwelijk met:
3981 - Lipck Saeckes
ca 1685 Overleden te Akkrum
1683-1689
Vorige en volgende generaties:
7960 - Teake Sjoerds  
 
Eelke Taekes
3981 - Lipck Saeckes

1990 - Dirk Eelkes
1991 - Aafke Botes Stania

995 - Luitske Dirks
   
 
 
Afstammingslijn:
Eelke Taekes is vader van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home