253 ♀ - Durkje Marcus Luxwolda

Oudovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Luxwolda
Voornamen:Durkje Marcus
Vader:506 - Marcus Luxwolda
Moeder:507 - Jancke Everts Ecoma
Partner:252 - Ynze Hendriks Langhout
Geloof:Hervormd
Levensloop:
21-10-1753 Gedoopt te Oldeboorn (Utingeradeel)
06-08-1775 Huwelijk te Oldeboorn (Utingeradeel) met:
252 - Ynze Hendriks Langhout
11-10-1779 Kind geboren te Oldeboorn (Utingeradeel):
126 - Hendrik Ynzes Langhout
15-02-1793 Overig te Oldeboorn
Belijdenis gedaan
05-07-1806 Begraven te Oldeboorn (Utingeradeel)
Vorige en volgende generaties:
506 - Marcus Luxwolda 1012 - Ynse Sipkes Van Luxwold
1013 - Mecke Mirx
Durkje Marcus Luxwolda
252 - Ynze Hendriks Langhout

126 - Hendrik Ynzes Langhout
127 - Rigtje Tettes

63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
507 - Jancke Everts Ecoma 1014 - Evert Jelles Eekoma
1015 - Durkjen Jans
 
Afstammingslijn:
Durkje Marcus Luxwolda is moeder van
126 - Hendrik Ynzes Langhout, vader van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home