1833 ♀ - Anna Gerritse

Stamgrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Gerritse
Voornamen:Anna
Vader:3666 - Gerrit Jans
Moeder:onbekend
Partner:1832 - Jan Rutgers Veenvliet
Geloof:Gereformeerd
Opmerkingen:Notariele akte Scholtes- Archief Ingen:
Anna Gerrits, weduwe van Jan Rutgerssen-Veenvliet (cum tutore) heeft vercogt en getransporteert aan den Heere Do Wilhelm Troqiert en en Scholtus Godert van Wijcke en desselfs erven; seecekre Huijsinge en Hofstadt met annexe Boomgaard en Bouwlant, groot ongeveer tien hout, onder Ingen gelegen, waar naast gelant ten oosten de straat; Zuid en West Peter Gerritsen; en ten Noorden Gerrit van Hoeven, oftewie ? vercoft voor de somme van vier hondert gulden, waaronder begrepen zijn - alle acten en pretensien, sodat de verkoopster tot lasten van Dirck van Wijck en desselfs huijsvrouw is hebbende vermogen. Transport van de 16 januari 1717 bij de Tranportante momboir en geerfde getuigen betekent [8]
Levensloop:
1649 Gedoopt te Veenendaal
30-06-1684 Ondertrouw te Amsterdam met:
1832 - Jan Rutgers Veenvliet
geassisteerd met consent van haar ouders
Adres: Boomsloot
23-05-1685 Kind gedoopt te Amsterdam:
916 - Gerrit Janse Veenvliet
De doopgetuigen zijn Pieter Hendriksz en Geertruijd Deuers.
onbekend Overleden te Niet te vinden in Amsterdam
Vorige en volgende generaties:
3666 - Gerrit Jans  
 
Anna Gerritse
1832 - Jan Rutgers Veenvliet

916 - Gerrit Janse Veenvliet
917 - Maria Goverts Verburg

458 - Gerrit Gerritsen Veenvliet
   
 
 
Afstammingslijn:
Anna Gerritse is moeder van
916 - Gerrit Janse Veenvliet, vader van
458 - Gerrit Gerritsen Veenvliet, vader van
229 - Hendrikje Gerritse Veenvliet (Weenvliet), moeder van
114 - Frans Slotboom, vader van
57 - Angenietje Slotboom, moeder van
28 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
14 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 8

« Toon in overzicht Home