104.595.456 ♂ - Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst)

Edelstamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Van Wassenaer (Van Raephorst)
Voornamen:Kersant Doedenszn
Vader:209.190.912 - Doede (Dudo) Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt)
Moeder:209.190.913 - Van Voorne
Partner:104.595.457 - Halewijn Van Leijden (Van Pendrecht)
Opmerkingen:Drossaart van Holland; vermeld 1167-1189. [4]

Is alzo genoemd in de registers van 1167 tot 1189. Hij staat ook genoemd in de registers : "Dapifer (latijn), hetgeen wil zeggen : hij die de delicate spijzen komt aandragen.
Kerstant stond aan de leiding van de Veiligheid aan het Hof en was intens betrokken bij veiligheid van de Prinselijke Residentie.
Hij heeft af en toe gefunctionneerd als Rechter (hierbij verving hij dus de
Graaf van Holland gedurende de "curia" van het Recht. Hij was een zeer
belangrijke functionaris. [8]
Levensloop:
ca 1120 Geboren te Voorhout
ca 1140 Kind geboren te Voorschoten:
52.297.728 - Philips I Van Wassenaer
ca 1189 Overleden
Vorige en volgende generaties:
209.190.912 - Doede (Dudo) Van Voorhout (Foranholte, De Furneholt)  
 
Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst)
104.595.457 - Halewijn Van Leijden (Van Pendrecht)

52.297.728 - Philips I Van Wassenaer
52.297.729 - Agnes Persijn Van Waterlant

26.148.864 - Dirk I Van Wassenaer
209.190.913 - Van Voorne  
 
 
Afstammingslijn:
Kersant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst) is vader van
52.297.728 - Philips I Van Wassenaer, vader van
26.148.864 - Dirk I Van Wassenaer, vader van
13.074.432 - Bartholomeus I Van Wassenaer, vader van
6.537.216 - Jacob Van Wassenaer, vader van
3.268.608 - Bartholomeus II Van Wassenaer, vader van
1.634.304 - Mourijn Bartholomeusz Van Wassenaer, vader van
817152 - Barthout Mourijnsz Van Wassenaer, vader van
408576 - Jacob Barthoutsz Van Wassenaer, vader van
204288 - Hughe Jacobsz Van Wassenaer, vader van
102144 - Steven Huygensz Wassenaer, vader van
51072 - Willem Stevens Wassenaar, vader van
25536 - Steven Willems Wassenaar, vader van
12768 - Willem Stevens Wassenaar, vader van
6384 - Dirck Willemsz, vader van
3192 - Steven Dircks, vader van
1596 - Dirk Steewens, vader van
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten, vader van
399 - Anna Marghareta Van Houte, moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 4, 8

« Toon in overzicht Home