127 ♀ - Rigtje Tettes

Oudgrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Tettes
Voornamen:Rigtje
Vader:254 - Tette Meijnes
Moeder:255 - Tryntje Gosses
Partner:126 - Hendrik Ynzes Langhout
Geloof:Hervormd
Levensloop:
01-02-1778 Geboren te Oldeboorn (Utingeradeel)
01-03-1778 Gedoopt te Oldeboorn-Nes (Utingeradeel)
06-12-1801 Huwelijk te Oldeboorn (Utingeradeel) met:
126 - Hendrik Ynzes Langhout
26-07-1807 Kind geboren te Sneek:
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
23-10-1826 Overleden te Utingeradeel
Rigtje Tettes van Meines, 48 jaar
Vorige en volgende generaties:
254 - Tette Meijnes 508 - Meine Hendrix
509 - Rixt Tettes
Rigtje Tettes
126 - Hendrik Ynzes Langhout

63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout
62 - Jarig Wybes Rijpkema

31 - Rigtje Jarigs Rijpkema
255 - Tryntje Gosses  
 
 
Afstammingslijn:
Rigtje Tettes is moeder van
63 - Dirkje (Durkje) Hendriks Langhout, moeder van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home