502 ♂ - Jarig Jans

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Jans
Voornamen:Jarig
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:503 - Lolkje Bonnes
Beroep:Smakschipper
Opmerkingen:Jarig was smakschipper; van 1752 tot 1761 op "De Hoop ende Liefde". In 1748 weigerde hij zijn scheepsvolk aan te geven voor belasting naar de Vijf Speciën. In 1763 verleende hij kwijting op gecedeerde vordering op wed. Pieter Hobbes (broer van Anne Hobbes #500). [45]
Levensloop:
ca 1715 Geboren
ca 1743 Huwelijk te Terhorne met:
503 - Lolkje Bonnes
ca 1750 Kind geboren te Terhorne:
251 - Janke Jarigs
ca 1792 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
   
 
Jarig Jans
503 - Lolkje Bonnes

251 - Janke Jarigs
250 - Bauke Annes

125 - Lolkjen Baukes De Jong
   
 
 
Afstammingslijn:
Jarig Jans is vader van
251 - Janke Jarigs, moeder van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home