440 ♂ - Aris Sijmonsz Bakker

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Bakker
Voornamen:Aris Sijmonsz
Vader:880 - Sijmon Pietersz Bakker
Moeder:881 - Trijn Jans
Partner:441 - Leentje Claas
Geloof:Nederduits Gereformeerd
Beroep:Schepen van Noord-Scharwoude
Opmerkingen:In de kerkenraadsvergadering van 1-2-1750 is Aris tot ouderling verkozen [https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/scans/NL-AmrRAA-50.4.002/2.1.1.1.2 p 37]

[12]: In Zuid-Scharwoude verkoopt in 1713 Aris Zijmonsz Bakker, in huwelijk hebbende Arijaantje Arijaans weduwe van Cornelis Dirksz Boerman, wonende te Noord-Scharwoude, aan Engel Pieters weduwe van Pieter Gerritsz Heer een akker zaadland in de Kerkesloot, belend ten oosten Claas Houwen, ten westen de kinderen van Arijaan Jonker, groot 10 snees 11 roeden 6 voeten, voor 23 gld elk snees.
In Noord-Scharwoude verkoopt in 1733 Dirk Opperdoes wonende te Twisk, ook voor zijn moeder Lijsbet Dirks, aan Aris Sijmonsz Bakker een akkertje zaadland in 't Zuidoosten van de polder, groot 5 snees, belend ten noorden Jan Groot annex, ten zuiden de erven Tijs Velderboer, voor 2 gld 11 st ieder snees, en verkopen in 1736 Jan Cornelisz Moolenaar en Jacob Sijpheer, diakenen van de gereformeerde kerk, aan Aris Sijmonsz Bakker een huis en erf met boomgaard, gelegen oversloot, belend ten oosten de koper, ten noorden de Paapmersloot, voor een custingbrief van 81 gld, inhoudende te betalen 1/3 gereed, 1/3 op Kerstmis 1736 en 1/3 op Kerstmis 1737.
In Noord-Scharwoude verkoopt in 1740 Aris Sijmonsz Backer wonende alhier aan Claas Jansz Paaijes mede alhier woonachtig een huis met zijn erf omtrent het midden van het dorp, oversloot, belend ten westen de verkoper, ten oosten Jan Willemsz Duijsent, ten noorden de Paapmersloot, met de voorwaarde dat de eigenaar van het huis is gehouden de brug dienende tot een overgang over de Voorburgsloot naar de Heerestraat toe voor een vierdepart te onderhouden en bij verniewing te bekostigen, en dat de verkoper en zijn nazaten de vrijheid behouden om altoos regenwater uit de bak te mogen halen en daar ook inbrengen als hun belieft, voor 42 gld gereed en een kustingbrief van 70 gld.
Op de schellingenlijsten van Noord-Scharwoude komt Aris (Symonsz) backer voor in de periode 1729-1733 voor 2 schellingen, Aris backer in de periode 1734-1736 voor 4 schellingen en in de periode 1737-1750 voor 3 schellingen, Aris Backer in de periode 1751-1759 voor 3 schellingen en in de periode 1760-168 voor 2 schellingen (1 schelling telt voor 15 stuivers).
In Noord-Scharwoude verkoopt in 1769 Leentje Klaas, weduwe van Aris Backer, aan Gerrit Strijbis de navolgende roerende en onroerende goederen. Eerstelijk een huis en erve benevens een boomgaart daar annex groot 4 snees, op het Eijlant bezuiden de Paapmersloot, belend ten oosten Dirk van Schagen, ten noorden voornoemde sloot. Item al het bouwgereedschap, kleine vaartuigen, benevens de meubelen, goederen en generaal alles wat in en omtrent het huis wordt bevonden, uitgezonderd hetgene door de verkoopster expres daarvan is afgezonderd en voor haar blijft behouden. Item een akker in de Paapmersloot groot 11 snees 10 roeden, belend ten westen Tijs Backer, ten oosten Jacob Pannekeet. Eindelijk een dito end zaadland in 't Zuidoosten van de polder, groot 4 snees 10 roeden, belend ten westen Jan Pietersz Houwen, ten oosten Lijsbet Koning. Het huis heeft recht van pad en overgang over het erf van Dirk van Schagen en over het erf van Hendrik Leen en Claas Arisz tot aan en over de voetbrug tot de Heerestraat toe. Betaald met een custingbrief van 632 gld.
In 1734 testeert voor de notaris te Zuid-Scharwoude Jacob Voormaij wonende te Warmenhuizen doch thans residerende te Noord-Scharwoude; hij institueert tot enige erfgename zijn nicht Aafje Kornelis, of bij vooroverlijden haar moeder Neeltje Jacobs mede wonende te Warmenhuizen, en legateert aan Aris Symonsz Bakker en zijn vrouw Madleentje Klaas te Noord-Scharwoude, of bij vooroverlijden de langstlevende van hen, 50 gld in gereed geld, mitsgaders voor Klaas Aris Backer hun zoon een nieuw kerkboekje met 2 zilveren krappen, en al zijn kleren en sieraden.
Levensloop:
ca 1694 Geboren te Niet te vinden in Noord-Scharwoude
26-09-1712 Overig te Noord-Scharwoude
Eerste huwelijk met Ariaantje Aarjens
25-02-1720 Overig te Noord-Scharwoude
Doet belijdenis
Adres: Op 't Suijder Eijland
02-04-1729 Ondertrouw te Noord-Scharwoude met:
441 - Leentje Claas
Pro deo, weduwenaar
ca 1730 Kind geboren te Niet te vinden, geen akten:
220 - Claas Arisz Bakker
schatting
05-08-1768 Begraven te Noord-Scharwoude
Vorige en volgende generaties:
880 - Sijmon Pietersz Bakker  
 
Aris Sijmonsz Bakker
441 - Leentje Claas

220 - Claas Arisz Bakker
221 - Anna Hendriks Van Weel

110 - Pieter Bakker
881 - Trijn Jans 1762 - Jan Jansz Broer
1763 - Vroutien Aris
 
Afstammingslijn:
Aris Sijmonsz Bakker is vader van
220 - Claas Arisz Bakker, vader van
110 - Pieter Bakker, vader van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12

« Toon in overzicht Home