314 ♂ - Pieter Adriaansz Hogeveen

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Hogeveen
Voornamen:Pieter Adriaansz
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:315 - Marretie Theunisse Visser
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 29-3-1715. Pieter koopt samen met Adriaan Hogeveen (waarschijnlijk zijn broer) op een openbare veiling een huis en opstal met twee schuren, staande aan de Loenderveense sluis. Cornelis Corver biedt f 1620, Pieter en Adriaan verhogen met f 50 en betalen dus f 1670. Borg staat o.a. Theunis Jans Visscher (#630).

Genoemd in notariële akte 20-12-1741. Pieter zal betalen voor twee jaar school en voor de verzorging van Teunis Willems Vleugel, zoon van Willem Dirksz Vleugel uit diens huwelijk met wijlen Trijntje Teunis Visscher, totdat Teunis "in staat zal zijn zigzelfs te gouverneeren en zijn kost te winnen". Als Teunis meerderjarig wordt zal Willem (of diens erfgenamen) volgens akte van uitkoop f 1000 aan hem betalen, en tot die tijd jaarlijks f 30 rente.
Levensloop:
onbekend Gedoopt te Niet te vinden
27-10-1704 Overig te Loenen
Eerder huwelijk met Jannetie Hendriksse. J.m. van Cortenhoef, won. Loenderveen
29-04-1707 Huwelijk te Loenen met:
315 - Marretie Theunisse Visser
Weduwnaar van Jannetie Hendriksse, in Oudover (= Loenen). Pro deo.
29-02-1715 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
19-01-1721 Kind gedoopt te Loenen:
157 - Geertrui Hogeveen
20-12-1741 Overig te Nederhorst
Genoemd in notariële akte
31-07-1742 Begraven te Loenen
Vorige en volgende generaties:
   
 
Pieter Adriaansz Hogeveen
315 - Marretie Theunisse Visser

157 - Geertrui Hogeveen
156 - Klaas Beets

78 - Pieter Beets
   
 
 
Afstammingslijn:
Pieter Adriaansz Hogeveen is vader van
157 - Geertrui Hogeveen, moeder van
78 - Pieter Beets, vader van
39 - Jansje Beets, moeder van
19 - Petronella Geertruy Keijser, moeder van
9 - Jansje Zahradnik, moeder van
4 - Dirk Antoon Rozijn, vader van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home