371 ♀ - Mijntje Michiels De Boer

Oudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:De Boer
Voornamen:Mijntje Michiels
Vader:742 - Maghiel Pieters (de Boer)
Moeder:743 - Catarina Salomons Pereboom
Partner:370 - Jacob Vasseur
Geloof:Hervormd
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 29-11-1764. Jacob en Mijntje worden aangesteld als mede-erfgenamen van Jacobus Eweg en Jacoba Vasseur (Mijntjes dochter) ingeval Jacoba overlijdt zonder kinderen.

Genoemd in notariële akte 19-6-1770. Jacob en Mijntje worden aangesteld als mede-erfgenamen van dochter Kaatje Vasseur en haar man Gerrit Dalmolen.
Levensloop:
17-02-1705 Gedoopt te Amsterdam (NK)
Gedoopt Meijntie
26-10-1725 Ondertrouw te Amsterdam met:
370 - Jacob Vasseur
Van A. Oud 21 jaar. Geass. moeder Catrina Salomons
Adres: Heregraft
20-04-1738 Kind gedoopt te Amsterdam (NoK):
185 - Jacoba Vasseur
Hervormd
29-11-1764 Overig te Amsterdam
Genoemd als erfgenaam
19-06-1770 Overig te Amsterdam
Genoemd als erfgenaam
24-05-1784 Begraven te Amsterdam (HLKH)
Huijsvrouw van Jacobus Vasseur
Adres: Op de prinsegragt bij de [R]eestraat
Vorige en volgende generaties:
742 - Maghiel Pieters (de Boer) 1484 - Pieter Michiels
1485 - Trijntje Meijnderts
Mijntje Michiels De Boer
370 - Jacob Vasseur

185 - Jacoba Vasseur
184 - Jacobus Ewegh

92 - Jacobus Eweg
743 - Catarina Salomons Pereboom 1486 - Salomon Matthijsz Pereboom
1487 - Minnetje Huijberts
 
Afstammingslijn:
Mijntje Michiels De Boer is moeder van
185 - Jacoba Vasseur, moeder van
92 - Jacobus Eweg, vader van
46 - Jacob Eweg, vader van
23 - Maria Eweg, moeder van
11 - Frederika Buskens, moeder van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home