15926 ♂ - Sjoerd Keimpes Wiarda

Stamoudvader van Yvon Rozijn

Naam:Wiarda
Voornamen:Sjoerd Keimpes
Vader:31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda
Moeder:31853 - Anna Tyaerdts
Partner:15927 - Liupck (Lipkje) Agricola
Opmerkingen:In 1640 was Sjoerd eigenaar/gebruiker van de zate met stem no.56 ("Andringa Saete") te Akkrum en testeerde hij aldaar. Hij trouwde (2e) met Auck Pieters en (3e) met Aafke Jouckes, die in 1670 nog in Sneek woonde. [45]
Levensloop:
ca 1575 Geboren
Schatting
ca 1600 Kind geboren:
7963 - Antje Sjoerds Wiarda
Schatting
Vorige en volgende generaties:
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda 63704 - Sjoerd Wopkes
63705 - Anna Keimpes Martena
Sjoerd Keimpes Wiarda
15927 - Liupck (Lipkje) Agricola

7963 - Antje Sjoerds Wiarda
7962 - Saecke Hoytes

3981 - Lipck Saeckes
31853 - Anna Tyaerdts 63706 - Tyaert Watties
63707 - Eets Arcksdr
 
Afstammingslijn:
Sjoerd Keimpes Wiarda is vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home