248 ♂ - Dirk Wijbes

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Wijbes
Voornamen:Dirk
Vader:496 - Wybe Pytters
Moeder:497 - Aafke Riemers Rypkema
Partner:249 - Trijntje Feikes Boonstra
Opmerkingen:Kinderen v/a 1767: Pijtter, Wijbe, Aafke

Hij nam in 1768 het boerenbedrijf over van zijn grootmoeder, weduwe Riemer Klazes Rijpkema. Hij erfde haar halve vermogen (vanwege zijn overleden moeder Aafke Riemers); de andere helft ging naar Akke Riemers, weduwe van Eelke Hanses. In personele kohieren werd hij aangeslagen voor 4300 Cgl. Hij was voorts, als zijn grootvader, mederechter van Utingeradeel. In 1777 was hij curator ex testamento over de kinderen van Sybe Gerrits bij Aaltje Klazes. In 1783 was hij enig erfgenaam van zijn vader; de personele aanslag werd 4900 Cgl.In 1794 was hij curator over de kinderen van Bauke Annes, schoonvader van zijn zoon Wybe. [45]

In 1773 en 1775 diaken te Terhorne (Utg 728)
Levensloop:
16-10-1729 Gedoopt te Terhorne
1766 Overig te Terhorne
Lidmaat
ca 1766 Huwelijk te Terhorne met:
249 - Trijntje Feikes Boonstra
14-02-1770 Kind geboren te Terhorne:
124 - Wybe Dirks Rypkema
ca 1798 Overleden te Terhorne
Vorige en volgende generaties:
496 - Wybe Pytters 992 - Pieter Wybes
993 - Richtje Everts
Dirk Wijbes
249 - Trijntje Feikes Boonstra

124 - Wybe Dirks Rypkema
125 - Lolkjen Baukes De Jong

62 - Jarig Wybes Rijpkema
497 - Aafke Riemers Rypkema 994 - Riemer Klazes Rypkema
995 - Luitske Dirks
 
Afstammingslijn:
Dirk Wijbes is vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriƫtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home