497 ♀ - Aafke Riemers Rypkema

Oudbetovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Rypkema
Voornamen:Aafke Riemers
Vader:994 - Riemer Klazes Rypkema
Moeder:995 - Luitske Dirks
Partner:496 - Wybe Pytters
Opmerkingen:Zij kocht in 1754 van haar moeder een vermoedelijk geerfd 1/7 deel van zate met stem nr.56 onder Akkrum. [45]
Levensloop:
27-10-1700 Gedoopt te Akmarijp
05-11-1721 Overig te Terhorne
Belijdenis gedaan (of: 1722)
ca 1722 Huwelijk met:
496 - Wybe Pytters
03-10-1729 Kind geboren te Terhorne:
248 - Dirk Wijbes
Volgens geboortelepel
1760 Overig te Terhorne
Genoemd als lidmaat
>1760 Overleden te Terhorne
1760-1767
Vorige en volgende generaties:
994 - Riemer Klazes Rypkema 1988 - Klaas Gerrits
1989 - Tjitske Riemers Rijpkema
Aafke Riemers Rypkema
496 - Wybe Pytters

248 - Dirk Wijbes
249 - Trijntje Feikes Boonstra

124 - Wybe Dirks Rypkema
995 - Luitske Dirks 1990 - Dirk Eelkes
1991 - Aafke Botes Stania
 
Afstammingslijn:
Aafke Riemers Rypkema is moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home