198 ♂ - Jan Ter Marsch

Oudovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Ter Marsch
Voornamen:Jan
Vader:396 - Hendrik Ter Marsch
Moeder:397 - Grietje Gerritse Verhaar
Partner:199 - Maria Brinkman
Geloof:Gereformeerd
Beroep:Meester zilversmid
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 3-3-1769. Jan en Maria maken een testament op elkaar.

Genoemd in notariële akte 24-7-1770. Jan is na het overlijden van Maria van plan opnieuw te trouwen. Daarom wordt het testament van 3-3-1769 nu bevestigd. Ook wordt 50 gulden gereserveerd voor dochter Maria Elisabeth, die zij zal krijgen bij meerderjarig worden of trouwen.

Genoemd in notariële akte 27-10-1773 als "ondergaarder over de Inpost van de Binnen Bieren en het Klijn Zegel daartoe behorende aan eenen der Brouwerijen alhier". Zie #396.
Genoemd in notariële akte 27-10-1773. Johanna Schuurman stelt zich eveneens als borg, ondanks dat volgens het Senatus Consultum Velleianum en de Authentica Edicis si qua mulier, getrouwde vrouwen daarvan uitgesloten zijn.

Genoemd in notariële akte 13-12-1779. Nu Jan is aangesteld als Constapelsmaat en met het schip de Dolphijn naar Oostindië zal varen, stelt hij Johanna Schuurman en zijn broers Gerrit en Barend aan als zaakwaarnemers.

Genoemd in notariële akte 3-8-1785. Nu Jan als bottelier met het schip de Beverwijk naar Oostindië zal varen, stelt hij Johanna Schuurman aan als zaakwaarnemer.

Genoemd in notariële akte 24-7-1788, boedelscheiding van erfenis van Hendrik ter Marsch (#396). Jan wordt genoemd als zijnde overleden.
Levensloop:
12-04-1744 Gedoopt te Amsterdam (NwK)
28-10-1768 Ondertrouw te Amsterdam met:
199 - Maria Brinkman
Adres: Regeliersdwarsstraat
03-03-1769 Overig te Amsterdam
Maakt testament
Adres: Egelantiersstraat
08-04-1770 Kind gedoopt te Amsterdam:
99 - Maria Elisabeth Ter Mars
24-07-1770 Overig te Amsterdam
Bevestigt testament
26-07-1770 Overig te Amsterdam
Later huwelijk met Johanna Schuurman
Adres: Egelantiersstraat
27-10-1773 Overig te Amsterdam
Genoemd in notariële akten
13-12-1779 Overig te Amsterdam
Geeft machtiging
03-08-1785 Overig te Amsterdam
Geeft machtiging
<1788 Overleden te niet in Amsterdam
In 1788 in notariële akte genoemd als overleden
Vorige en volgende generaties:
396 - Hendrik Ter Marsch 792 - Berent Ter Mors
793 - Lisabeth Sijthof
Jan Ter Marsch
199 - Maria Brinkman

99 - Maria Elisabeth Ter Mars
98 - Gerrit Onderdijk

49 - Maria Elisabeth Onderdijk
397 - Grietje Gerritse Verhaar 794 - Gerrit Klaasz Verhaar
795 - Willemijntje Matthijsz
 
Afstammingslijn:
Jan Ter Marsch is vader van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home