28416 ♂ - Arijs Cornelisz

Stamoudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Cornelisz
Voornamen:Arijs
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:onbekend
Opmerkingen:Op 23 januari 1579, op 't vertoog vanwege Pieter Jansz en Theus Arisz met zijn broers en zusters, nagelaten kinderen van Aris Cornelisz, beiden wonende te Huiswaard buiten Alkmaar, te kennen gevende dat zij te anderen tijde in pacht genomen hebben, te weten Pieter Jansz de Middelweyde en Theus Cornelisz [sic] c.s. de Dyckstall, waarvan Pieter Jansz als rest van de pacht van 1572 nog omtrent 80 ponden schuldig is en de voornoemde Theus Arisz omtrent 29 ponden, welke penningen zij tot nog toe ingehouden hebben tegen de waterschade door henluiden geleden met de inundatie van 1570 maar waarvoor de rentmeester van Kennemwerland hen lastig valt, ondanks dat andere gebruikers afslag en kwijtschelding gekregen hebben, en dat zij, supplianten, ook naderhand met de oorlog en zonderling met het beleg van Alkmaar zeer grote onoverwinnelijke schade geleden hebben, hebbende de voornoemde Pieter Jansz verloren over 25 koeien behalve jonge beesten en de voornoemde Aris Cornelisz over de 15 koeien, en daar benevens nog hun huizen en schuren verbrand zijn met al hetgeen daarin geweest is, schelden de luiden van de rekening op advies van Hans Kolterman, rentmeester generaal van Kennemwerland, de voorschreven resten kwijt. [12]
Levensloop:
onbekend Geboren te Huiswaard
ca 1550 Kind geboren te Koedijk:
14208 - Matheeuws Arisz Hartland
Vorige en volgende generaties:
   
 
Arijs Cornelisz


14208 - Matheeuws Arisz Hartland
14209 - Trijn Pietersdr

7104 - Willem Theeuws Hartland
   
 
 
Afstammingslijn:
Arijs Cornelisz is vader van
14208 - Matheeuws Arisz Hartland, vader van
7104 - Willem Theeuws Hartland, vader van
3552 - Theeus Willemsz Hartland, vader van
1776 - Hendrick Theeuwis Hartland, vader van
888 - Jan Hendriksz Hartland, vader van
444 - Arien Jansz Hartland, vader van
222 - Pieter Ariensz Hartland, vader van
111 - Antje Hartland, moeder van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12, 15

« Toon in overzicht Home