4.077.124 ♂ - Syds Tjaerda

Edeloudvader van Yvon Rozijn

Naam:Tjaerda
Voornamen:Syds
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:onbekend
Levensloop:
ca 1341 Geboren
ca 1366 Kind geboren:
2.038.562 - Sippe Sydses Tjaerda
Vorige en volgende generaties:
   
 
Syds Tjaerda


2.038.562 - Sippe Sydses Tjaerda
2.038.563 - Ansck Poppes Heemstra

1.019.281 - Auck Heemstra
   
 
 
Afstammingslijn:
Syds Tjaerda is vader van
2.038.562 - Sippe Sydses Tjaerda, vader van
1.019.281 - Auck Heemstra, moeder van
509640 - Syds Martena, vader van
254820 - Doecke Martena, vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home