880 ♂ - Sijmon Pietersz Bakker

Stamvader van Yvon Rozijn

Naam:Bakker
Voornamen:Sijmon Pietersz
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:881 - Trijn Jans
Opmerkingen:[12]: In Noord-Scharwoude verkoopt in 1687 Pieter Cornelisz Rijp aan Sijmon Pietersz Backer een huis en erf, belend ten oosten de Heerestraet, ten noorden de gang van Pieter Aeriens Ootgers, ten zuiden de gang van Cornelis Jans Lansman, ten westen de Burgsloot, voor een custingbrief van ƒ 125:5:0 en ƒ 5:8:9 huurpenningen, boven betaalde gerede penningen ƒ 41:15:0 en huurpenningen ƒ 1:15:0.
In Noord-Scharwoude verkoopt in 1709 Sijmon Pietersz Bakker aan Arijaan Baartsz Buijs een derde in een akker zaadland, groot het voorschreven gedeelte 3 snees, gelegen in de Zuidhoek van onze polder, belend ten noorden de koper annex, ten oosten Jan Smit, ten westen Claas Modder, voor 55 gld, verkoopt in 1712 Sijmon Pietersz Bakker aan Jan Willemsz Duijsent een akker zaadlands end annex, groot omtrent 2 snees 15 roeden, in 't Zuijtent van de polder, belend ten westen en noorde Jan Huijbertsz Anker, voor 60 gld, en verkopen in 1715 Trijn Jans weduwe van Sijmon Pietersz Bakker alsmede Pieter en Aris Sijmonsz Bakker haar zonen, ook voor hun twee onmondige dochters en zusters, aan Gerrit Arijaansz Swager, onze confrater schepen, een dam in de polder groot 7 snees 6 roeden 9 voeten, belend ten zuiden Claas Evertsz Modder, ten oosten en noorden Pieter Cornelisz Rijp, voor 12 gld 10 st ieder snees.
In Koedijk worden in 1762 vanwege een erfeniskwestie verklaringen afgelegd door Aris Bakker oud ruim 68, Hark Ariensz Soet oud ruim 61 en Gerrit Haviksz oud ruim 36 jaar, allen wonende te Noord-Scharwoude, over Grietje Jans, zuster van Cornelis Jans Span, welke Grietje Jans vrouw is geweest van Pieter Sijmonsz Bakker, broer van Aris Bakker en oom van Gerrit Haviksz, welke laatste van zijn 12e tot zijn 19e jaar bij zijn oom Pieter Sijmonsz Bakker en Grietje Jans gewoond heeft.
In Noord-Scharwoude verkopen in 1719 drie oud-regenten als gecommitteerden van de ganse vroedschap aan Arijaan Jansz Timmerman een huis en erf genaamd de Groene Schuer, belend ten oosten de Heerestraet, ten westen de Burgsloot, toebehoord hebbende Trijn Jans, weduwe van Sijmon Pietersz Bakker, voor een schuldbekentenis van 110 gld.
Op de lidmatenlijst van Noord-Scharwoude van 25 juli 1719: Pieter Symonsz Bakker, zijn vrouw Griet Jans, en zijn moeder Trijn Jans overleden 14 december 1732.
Levensloop:
onbekend Gedoopt te Niet te vinden in Noord-Scharwoude e.o.
11-02-1685 Huwelijk te Noord-Scharwoude met:
881 - Trijn Jans
ca 1694 Kind geboren te Niet te vinden in Noord-Scharwoude:
440 - Aris Sijmonsz Bakker
onbekend Begraven te Niet te vinden in Noord-Scharwoude e.o.
Vorige en volgende generaties:
   
 
Sijmon Pietersz Bakker
881 - Trijn Jans

440 - Aris Sijmonsz Bakker
441 - Leentje Claas

220 - Claas Arisz Bakker
   
 
 
Afstammingslijn:
Sijmon Pietersz Bakker is vader van
440 - Aris Sijmonsz Bakker, vader van
220 - Claas Arisz Bakker, vader van
110 - Pieter Bakker, vader van
55 - Anna Bakker, moeder van
27 - Grietje Pesser, moeder van
13 - Elisabeth Mulder, moeder van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 12

« Toon in overzicht Home