1.878.584 ♂ - Jacob Rembrandt Vinkens

Edelbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Vinkens
Voornamen:Jacob Rembrandt
Vader:3.757.168 - Rembrandt Vinke Geijens
Moeder:onbekend
Partner:1.878.585 - Margriete
Beroep:Schepen, Heilige Geestmeester, korenkoper
Opmerkingen:Handelde in leisteen (1392) [8]
woonhuis: aan de Nieuwe Rijn, belendend aan Philips heren Dirksz. (Gravekijn) (11 jan. 1367; W. 428 f. 78).
huisbezit: een huis en erf aan de Vollersgracht, hoek Bronstkiaenssteeg; hierop verkocht hij 7 juni 1358 heer Claas Jacobsz. van Bleyswic 1 £ g.g. rente (Ke. 493 f. 61).
landbezit:
* 1 morgen land, Dirk Fijenz.' geer, te Koudekerk, in de Hoge Waard.
* 1½ morgen 2 hond 29 gaard land, eveneens ald.; beide stukken land 31 mei 1389 aan zijn vicarieën geschonken (Ke. 1428, Van Mieris, Beschryving, III 885-886). Een van beide genoemde stukken land is wrsch.:
* land te Koudekerk in de Hoge Waard, verm. 11 apr. 1384 en 3 jan. 1392 (GvH. 226 f. 215v. en Klo. 1469 f. 7).
* land te Oegstgeest bij de Rijn, verm. 30 jan. 1387 (W. 428 f. 60).
* land te Zoeterwoude, belendend aan de Vroonmade, verm. 2 feb. 1386 (Ke. 1370).
* 7 hond land te Zoeterwoude, na hem door zijn kinderen bezeten, uiteindelijk in handen van mr. Gerrit Pieter Dirksz.z. gekomen en door deze aan zijn kapelanie geschonken (Ke. 322 f. 28v.).
rentebezit:
* 19 jan. 1368 40 s.pay. op een huis en erf aan de Nieuwe Rijn; door zijn weduwe 25 juni 1393 aan de H. Geest overgedragen (W. 428 f. 78 en v.).
* 22 feb. 1376 20 s.pay. op een huis en erf aan de Vollersgracht, overdracht door zijn weduwe als boven (W. 428 f. 78 en v.).
* 8 s. op een huis en erf aan St. Pieterskerksteeg, afkomstig van zijn vader, overgedragen als boven (W. 428 f. 78 en v.).
borgstelling:
* 23 juni 1368 Jacob Dammasz. van Oegstgeest (Secr. 19 f. 14v.).
* 23 feb. 1385 Dammas Heimansz. (Secr. 19 f. 67). [8]
stichting:
31 mei 1389 splitste hij de door zijn grootvader Geije Gouburgenz gestichte St. Pietersvicarie in tweeën, de tweede vicarie werd aan St. Jacob de Meerdere gewijd; voor schenkingen hieraan zie zijn landbezit. De collatie zou na hem zijn voor zijn oudste zoon, dan welvoor zijn zoon Simon, die dan niet tevens bedienaar mocht zijn; in dat geval zou Jacobs zoon Gerrit collator zijn. Bij gebrek aan nageslacht zou de collatie overgaan op de nakomelingen van zijn vader of grootvader [8], [35]
(Ke. 1428, Van Mieris, Beschryving, III 884-892).
(Kwartierstatenboek deel 3, uitgave Veluwse Geslachten nr.237 blz.172)
pachter van het Leidse hopgeld 1365 (GvH. 1451 f. 6). Bemiddelde 8 feb. 1388 bij de boedelscheiding tussen de erfgenamen van Michiel van der Heyde (Secr. 84 f. 37).
[8]
Levensloop:
ca 1321 Geboren
ca 1352 Kind geboren:
939292 - Gerrit Jacob Vinkens
<1393 Overleden
Overleden tussen 20 juli 1392 en 27 juni 1393.
Vorige en volgende generaties:
3.757.168 - Rembrandt Vinke Geijens 7.514.336 - Geije Gouburgens
7.514.337 - Kerstine Peternelle Maesse
Jacob Rembrandt Vinkens
1.878.585 - Margriete

939292 - Gerrit Jacob Vinkens


469646 - Gerrit Vinck
   
 
 
Afstammingslijn:
Jacob Rembrandt Vinkens is vader van
939292 - Gerrit Jacob Vinkens, vader van
469646 - Gerrit Vinck, vader van
234823 - Catharina Gerritsdr Vinck, moeder van
117411 - Aleida Gijsbrecht Jan Witgensd, moeder van
58705 - Geertrui Cornelissen Van Delft, moeder van
29352 - Claas Andries Huigensz, vader van
14676 - Pieter Claasse, vader van
7338 - Claas Pieters De Bont, vader van
3669 - Fyckje Claas De Bont, moeder van
1834 - Govert Gerritse Verburg, vader van
917 - Maria Goverts Verburg, moeder van
458 - Gerrit Gerritsen Veenvliet, vader van
229 - Hendrikje Gerritse Veenvliet (Weenvliet), moeder van
114 - Frans Slotboom, vader van
57 - Angenietje Slotboom, moeder van
28 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
14 - Arie De Geus van den Heuvel, vader van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 8, 35

« Toon in overzicht Home