509641 ♀ - Jel Harinxma

Edelgrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Harinxma
Voornamen:Jel
Vader:1.019.282 - Epo Harinxma
Moeder:1.019.283 - Jel Hettinga
Partner:509640 - Syds Martena
Levensloop:
ca 1420 Geboren te IJlst
Schatting
ca 1450 Kind geboren:
254820 - Doecke Martena
Schatting
ca 1465 Overleden
1463 of 1467
Vorige en volgende generaties:
1.019.282 - Epo Harinxma 2.038.564 - Haring Van Harinxma
2.038.565 - Jelck
Jel Harinxma
509640 - Syds Martena

254820 - Doecke Martena
254821 - Sjouck Kempesdr Unia

127410 - Keimpe Martena
1.019.283 - Jel Hettinga  
 
 
Afstammingslijn:
Jel Harinxma is moeder van
254820 - Doecke Martena, vader van
127410 - Keimpe Martena, vader van
63705 - Anna Keimpes Martena, moeder van
31852 - Keimpe Sjoerds Wiarda, vader van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45, 49

« Toon in overzicht Home