78 ♂ - Pieter Beets

Oudgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Beets
Voornamen:Pieter
Vader:156 - Klaas Beets
Moeder:157 - Geertrui Hogeveen
Partner:79 - Barbera Groot
Geloof:Gereformeerd
Opmerkingen:Genoemd in notariële akte 8-12-1766. Erft samen met zijn zwager Jan van den Andel de helft van de erfenis van Pieter Hogeveen (#314) en Merretje Teunisz (#315).

Genoemd in notariële akte 31-12-1766; de zojuist geërfde huizen, hooi- en weilanden worden nu verdeeld tussen Pieter Beets en Jan van Andel.

Zie ook de opmerkingen bij grootvader en voogd Outger Claaszn Beets (#312).

Genoemd in notariële akte 22-2-1770. Gijsbert van Veeren en Jan van Andel als voogden en in naam van Pieter verhuren aan Jan Bouman "zekere huijsinge, berg en schuur met deszelfs erf en kolffbaan, zijnde een herberg genaamd de Roskam, staande en gelegen in 't carspel van Vreeland edog onder 't geregte van Nigtevegt ten zuide de smit. Dit met dertien mergen zoo weij als strooijland gelegen in de Voorburgse polder". De huur van het land was al begonnen op "Corsmus 1769", de huur van de herberg gaat in op 1 mei 1770, voor een jaarlijkse huur van f 300. De huurder moet het land "met hoornvee ofte een enkeld paard daarbij afweijden" en "ordentelijk van alle onkruijd suijver houden".

Genoemd in notariële akte 4-3-1770: een schuldbekentenis van Jan van den Andel aan Gijsbert van Veeren als voogd over Pieter Beets, van f 1100 met jaarlijks 3 procent rente, voortkomende uit de erfenis van Outger Beets (#312). In de marge van de akte staat dat op 12-11-1775 alle verschuldigde gelden zijn betaald, en dat daarmee de schuld is "geroyeerd en gecasseerd".

Genoemd in notariële akte 2-8-1774: de nog onverdeelde huizen en landerijen die Pieter en Jan van Andel gezamenlijk hadden geërfd worden nu verdeeld, waarbij alle wederzijdse schulden (o.a. wegens het timmerwerk dat Jan aan huizen van Pieter heeft gedaan) worden verrekend. Pieter krijgt o.m. een huis in Vreeland aan de Klapstraat tegenover de kerk, aan de Vecht.

Genoemd in notariële akte 25-3-1775: Pieter verkoopt een obligatie van 2000 gulden aan Gozewinus Casius ten behoeve van zijn zoon Nicolaas Cazius. De obligatie komt uit de erfenis van Outger Beets.
Levensloop:
22-06-1749 Gedoopt te Vreeland
08-12-1766 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
31-12-1766 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
22-02-1770 Overig te Vreeland
Genoemd in notariële akte
04-03-1770 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
09-04-1774 Ondertrouw te 's-Graveland met:
79 - Barbera Groot
Van Vreeland. Betaald f 6,--
24-04-1774 Huwelijk te 's-Graveland met:
79 - Barbera Groot
J.M.
02-08-1774 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
25-03-1775 Overig te Utrecht
Genoemd in notariële akte
22-11-1791 Kind geboren te Vreeland:
39 - Jansje Beets
15-09-1815 Overleden te Vreeland
Vorige en volgende generaties:
156 - Klaas Beets 312 - Outger Claaszn Beets
313 - Hilletje Willems Ligtenberg
Pieter Beets
79 - Barbera Groot

39 - Jansje Beets
38 - Klaas Keijser

19 - Petronella Geertruy Keijser
157 - Geertrui Hogeveen 314 - Pieter Adriaansz Hogeveen
315 - Marretie Theunisse Visser
 
Afstammingslijn:
Pieter Beets is vader van
39 - Jansje Beets, moeder van
19 - Petronella Geertruy Keijser, moeder van
9 - Jansje Zahradnik, moeder van
4 - Dirk Antoon Rozijn, vader van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home