6384 ♂ - Dirck Willemsz

Stambetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Willemsz
Voornamen:Dirck
Vader:12768 - Willem Stevens Wassenaar
Moeder:12769 - Ammerens Gerrijts
Partner:6385 - Dirckien Jelledr
Beroep:Assesseur (=wethouder) van Het Bildt, ouderling 1613
Opmerkingen:Volgens [2]

Genoemd in akte nedergerechten 20-7-1612. Dirk en Steven Willems hebben op 23-5-1597 als voogden over Damus Jans en twee weeskinderen 300 Caroli gulden aan Eernst Janszn en Marijtie Jacobsdr geleend, tegen 7% rente per jaar. Hiervoor wordt nu een (nieuwe?) schuldbekentenis opgesteld.

Genoemd in akte nedergerechten 7-9-1615. Dirk en Tijaard Jellez (broer van Dirckie Jelles) hebben proceskosten gemaakt a 90 Caroli gulden waarvoor Baerthout Baerthoutsz nu een schuldbekentenis tekent.

Genoemd in akte nedergerechten 7-9-1615. Dirk en Tijaard Jelles hebben kosten gemaakt voor het onderhoud van het gezin van Baerthout Baerthoutsz a 167 Caroli gulden, waarvoor de laatste nu schuld bekent.

Genoemd in akte nedergerechten 7-9-1615. Tijaard Jelles belooft dat als de rechtszaak tegen Baerthout Baerthoutsz gewonnen zal worden, hij 50 gulden per jaar per kind zal betalen aan Dirk en Dirckie voor het onderhoud van zijn kinderen, en ook aan Baerthout zal opdragen om f 225 plus rente aan hen te betalen voor het onderhoud over de afgelopen jaren.

Genoemd in akte nedergerechten 28-10-1619. Dirck wordt samen met zijn broer Willem aangesteld als curatoren over Wytske, Jannetie en Leentie Jans, bij het verdelen van de erfenis van hun overleden vader Jan Hendricks.
Levensloop:
ca 1560 Geboren te Het Bildt
ca 1596 Kind geboren:
3192 - Steven Dircks
20-07-1612 Overig te Het Bildt
Genoemd in inschrijving nedergerechten
1613 Overig te Het Bildt
Ingeschreven als lidmaat in St. Anna
07-09-1615 Overig te Het Bildt
Genoemd als schuldeiser
28-10-1619 Overig te Het Bildt
Aangesteld als curator
27-03-1626 Overleden
Volgens lidmatenboek dd 1613
Vorige en volgende generaties:
12768 - Willem Stevens Wassenaar 25536 - Steven Willems Wassenaar
25537 - Hadewey Cornelis
Dirck Willemsz
6385 - Dirckien Jelledr

3192 - Steven Dircks
3193 - Trijntie Aertsdr

1596 - Dirk Steewens
12769 - Ammerens Gerrijts  
 
 
Afstammingslijn:
Dirck Willemsz is vader van
3192 - Steven Dircks, vader van
1596 - Dirk Steewens, vader van
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten, vader van
399 - Anna Marghareta Van Houte, moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 2, 4

« Toon in overzicht Home