127412 ♂ - Watthie Hanses

Stamoudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Hanses
Voornamen:Watthie
Vader:254824 - Hans Hoke-Zoen
Moeder:254825 - NN Watsedr
Partner:127413 - Sydts
Opmerkingen:Hoewel Watthie niet te Irnsum woonde, bleek het in 1511 niet nodig hem met patroniem te noemen. "Wattie" werd aangegeven als eigenaar van "4 gune" uit Irnsum nr.8. [45]
Levensloop:
ca 1480 Geboren
Schatting
ca 1510 Kind geboren:
63706 - Tyaert Watties
Vorige en volgende generaties:
254824 - Hans Hoke-Zoen  
 
Watthie Hanses
127413 - Sydts

63706 - Tyaert Watties
63707 - Eets Arcksdr

31853 - Anna Tyaerdts
254825 - NN Watsedr 509650 - Wattije (Watka, Walthia) Minnes (Mynnama)
 
 
Afstammingslijn:
Watthie Hanses is vader van
63706 - Tyaert Watties, vader van
31853 - Anna Tyaerdts, moeder van
15926 - Sjoerd Keimpes Wiarda, vader van
7963 - Antje Sjoerds Wiarda, moeder van
3981 - Lipck Saeckes, moeder van
1990 - Dirk Eelkes, vader van
995 - Luitske Dirks, moeder van
497 - Aafke Riemers Rypkema, moeder van
248 - Dirk Wijbes, vader van
124 - Wybe Dirks Rypkema, vader van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home