2004 ♂ - Pieter Feikes

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Feikes
Voornamen:Pieter
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:2005 - Jayke Edsgers
Geloof:Mennoniet
Opmerkingen:Het echtpaar woonde in 1661 te Akkrum, toen ze geld leenden aan Bouwe Douwes en Jantje Klazes aldaar. Toen zijn zuster Pittrick overleed als weduwe van Jetze Egberts te Meskewier, was Pieter curator over haar drie kinderen (waaronder Fook). Bij de authorisatie legde hij de mennoniete eed af. [45]
Levensloop:
ca 1630 Geboren
ca 1660 Kind geboren:
1002 - Edsger Pieters
>1672 Overleden
Vorige en volgende generaties:
   
 
Pieter Feikes
2005 - Jayke Edsgers

1002 - Edsger Pieters
1003 - Meike Gabes

501 - Trijntje Edsgers
   
 
 
Afstammingslijn:
Pieter Feikes is vader van
1002 - Edsger Pieters, vader van
501 - Trijntje Edsgers, moeder van
250 - Bauke Annes, vader van
125 - Lolkjen Baukes De Jong, moeder van
62 - Jarig Wybes Rijpkema, vader van
31 - Rigtje Jarigs Rijpkema, moeder van
15 - Cornelia Goudemond, moeder van
7 - Hendrika Wilhelmina De Geus van den Heuvel, moeder van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn

Bronnen: 45

« Toon in overzicht Home