1596 ♂ - Dirk Steewens

Stamgrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Steewens
Voornamen:Dirk
Vader:3192 - Steven Dircks
Moeder:3193 - Trijntie Aertsdr
Partner:1597 - Frouckien Wiegers
Geloof:Hervormd
Opmerkingen:Kinderen: Steewen, Rinske, Wyger

Genoemd in akte Nedergerechten 23-8-1695. Dirk wordt samen met Tjallingh Jacobs aangesteld als curatoren over de weeskinderen Arien, Feike, Tettie en Dirk, vader Dirk Ariens brouwer overleden, moeder Trijntje Feijkes. Dirk is oudoom van de kinderen.
Levensloop:
31-08-1634 Gedoopt te Het Bildt
Adres: St. Annaparochie
24-01-1656 Overig te Het Bildt
Belijdenis gedaan
08-05-1658 Ondertrouw te Leeuwarden met:
1597 - Frouckien Wiegers
Adres: Oosterlittens
23-05-1658 Huwelijk te Leeuwarden met:
1597 - Frouckien Wiegers
Adres: Oosterlittens
23-02-1659 Overig te Leeuwarden
Als nieuw lidmaat vermeld
09-10-1661 Kind gedoopt te Leeuwarden:
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten
23-08-1695 Overig te Het Bildt
Aangesteld als curator
onbekend Overleden te Niet te vinden in Friesland of Amsterdam
Vorige en volgende generaties:
3192 - Steven Dircks 6384 - Dirck Willemsz
6385 - Dirckien Jelledr
Dirk Steewens
1597 - Frouckien Wiegers

798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten
799 - Anna Blanckert

399 - Anna Marghareta Van Houte
3193 - Trijntie Aertsdr  
 
 
Afstammingslijn:
Dirk Steewens is vader van
798 - Wigardus (Wiggert, Wegger) Van Houten, vader van
399 - Anna Marghareta Van Houte, moeder van
199 - Maria Brinkman, moeder van
99 - Maria Elisabeth Ter Mars, moeder van
49 - Maria Elisabeth Onderdijk, moeder van
24 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
12 - Hendrik Van der Wal, vader van
6 - Petrus Jacobus Van der Wal, vader van
3 - Elisabeth Henriëtte Van der Wal, moeder van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home