334 ♂ - Reinder Aarns

Oudbetovergrootvader van Yvon Rozijn

Naam:Aarns
Voornamen:Reinder
Vader:onbekend
Moeder:onbekend
Partner:335 - Lysbeth Reinders
Beroep:Arbeider
Opmerkingen:Kinderen: Antje, Reinder, Sipke, Trijntje, Neeltje
Levensloop:
onbekend Gedoopt te Niet te vinden
09-04-1724 Huwelijk te Aalsum (Oostdongeradeel) met:
335 - Lysbeth Reinders
17-07-1740 Kind gedoopt te Aalsum (Oostdongeradeel):
167 - Trijntje Reinders
Adres: Sibrandahuis onder Aalsum
1749 Overig te Aalsum
Genoemd in Quotisatie; arbeider
17-05-1787 Overig te Niawier
Tweede huwelijk met Wytske Marcus van Niawier; hij van Aalsum
onbekend Begraven te Niet te vinden in Friesland
Vorige en volgende generaties:
   
 
Reinder Aarns
335 - Lysbeth Reinders

167 - Trijntje Reinders
166 - Jan Hayes Van der Meulen

83 - Marike Jans Haarsma
   
 
 
Afstammingslijn:
Reinder Aarns is vader van
167 - Trijntje Reinders, moeder van
83 - Marike Jans Haarsma, moeder van
41 - Anna Dorothea Heinser, moeder van
20 - Thomas Smith, vader van
10 - Hendrik Smith, vader van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home