167 ♀ - Trijntje Reinders

Oudovergrootmoeder van Yvon Rozijn

Naam:Reinders
Voornamen:Trijntje
Vader:334 - Reinder Aarns
Moeder:335 - Lysbeth Reinders
Partner:166 - Jan Hayes Van der Meulen
Levensloop:
17-07-1740 Gedoopt te Aalsum (Oostdongeradeel)
Adres: Sibrandahuis onder Aalsum
27-04-1760 Huwelijk te Dokkum met:
166 - Jan Hayes Van der Meulen
Afkomstig van Hiaure
02-1763 Overig te Dokkum
Belijdenis gedaan
01-10-1769 Kind gedoopt te Dockum:
83 - Marike Jans Haarsma
<1814 Overleden te Niet te vinden
Vorige en volgende generaties:
334 - Reinder Aarns  
 
Trijntje Reinders
166 - Jan Hayes Van der Meulen

83 - Marike Jans Haarsma
82 - Johan Coenrad Heinser

41 - Anna Dorothea Heinser
335 - Lysbeth Reinders  
 
 
Afstammingslijn:
Trijntje Reinders is moeder van
83 - Marike Jans Haarsma, moeder van
41 - Anna Dorothea Heinser, moeder van
20 - Thomas Smith, vader van
10 - Hendrik Smith, vader van
5 - Catharina Smith, moeder van
2 - Dirk Antonius Rozijn, vader van
1 - Yvon Paul Rozijn
« Toon in overzicht Home