Jansje Zahradnik (9), Dirk Rozijn (4), Dirk Rozijn (2), Catharina Smith (5), Dirk Rozijn (8)